سبد خرید محصولی انتخاب نشده مشاهده سبد خرید
پنل کاربری هنوز وارد نشده اید !! ورود ثبت نام
۰۲۱-۸۸۹۰۵۱۶۴ مشاوره رایگان همین الان تماس بگیرید
11:44 جمعه 7 آبان 1395
other_projman
تعداد ساعات دوره : 45 ساعت ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی، غیر حضوری
قیمت : 450,000 تومان
dba3
تعداد ساعات دوره : 300 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 4,500,000 تومان
MBA - Master of Business Administration
تعداد ساعات دوره : 300 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی، غیر حضوری
قیمت : 3,000,000 تومان
p103-4-jpg
تعداد ساعات دوره : 2ماه 160 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 450,000 تومان
choosing-crm-software-for-inbound-marketing
تعداد ساعات دوره : 2ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 450,000 تومان
human-resources-terms1-312x195
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 450,000 تومان
project_management_success-100537284-primary.idge
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 450,000 تومان
مسئولین دفاتر
تعداد ساعات دوره : 2ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 450,000 تومان

مشاهده لیست کامل دوره های آموزشی مجازی

View a Full List of Virtual Courses
عکاسی از غذا و نوشیدنی ها
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
ادیت و آماده سازی عکس
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
38311482.pbaseIMGP1629
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
دوره جامع عکاسی دیجیتال
تعداد ساعات دوره : 3 ماه 200 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 450,000 تومان
مبانی ترکیب بندی عکاسی
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
04
تعداد ساعات دوره : 2ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
002
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
003
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان

مشاهده لیست کامل دوره های آموزشی مجازی

View a Full List of Virtual Courses
دکوراسیون داخلی
تعداد ساعات دوره : 9 ماه 200 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 600,000 تومان
پتینه مقدماتی ( پتینه سطوح )
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 40 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
پتینه پیشرفته ( پتینه مجسمه )
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 40 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
کاربرد رنگ در دکوراسیون داخلی
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 80 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش Auto Cad 2014
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 40 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش V-RAY3
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش Revit 2015
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
مبانی دکوراسیون داخلی
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرکبین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان

مشاهده لیست کامل دوره های آموزشی مجازی

View a Full List of Virtual Courses
آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL 2013
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 250,000 تومان
آموزش CorelDraw
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 250,000 تومان
آموزش فتوشاب 3 بعدی
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش Premiere Pro
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 300,000 تومان
new-prof
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
اموزش Flash
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش HTML,CSS
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش AJAX
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان

مشاهده لیست کامل دوره های آموزشی مجازی

View a Full List of Virtual Courses
آموزش Lisrel
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش R
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش STATA
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش ArcGIS 10.3
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 40 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 200,000 تومان
آموزش Solid Works
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش Sas
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش Sap
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
آموزش Safe
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان

مشاهده لیست کامل دوره های آموزشی مجازی

View a Full List of Virtual Courses
دوره جامع عکاسی دیجیتال
تعداد ساعات دوره : 3 ماه 200 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 450,000 تومان
dba3
تعداد ساعات دوره : 300 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 4,500,000 تومان
دکوراسیون داخلی
تعداد ساعات دوره : 9 ماه 200 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 600,000 تومان
MBA - Master of Business Administration
تعداد ساعات دوره : 300 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی، غیر حضوری
قیمت : 3,000,000 تومان
پتینه مقدماتی ( پتینه سطوح )
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 40 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
پتینه پیشرفته ( پتینه مجسمه )
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 40 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان
project_management_success-100537284-primary.idge
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک رسمی وزارت علوم
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 450,000 تومان
آموزش V-RAY3
تعداد ساعات دوره : 2 ماه 100 ساعت
نوع گواهینامه : مدرک بین المللی
نوع دوره : آموزش مجازی , غیرحضوری
قیمت : 150,000 تومان

مشاهده لیست کامل دوره های آموزشی مجازی

View a Full List of Virtual Courses
درخواست مشاوره کافیست نام و شماره خود را وارد کنید و منتظر مشاورین مجرب ما بصورت رایگان باشید
شروع گفتگو
مشاوره آنلاین اگر میخواهید به صورت آنلاین با مشاوران گفتگو نمایید کلیک کنید
مشاهده لیست
سئوالات متداول سئوالاتی که شاید برای شما پیش آمده را پاسخ داده ایم
خبرنامه آرمان برای دریافت جدیدترین متد های آموزش ، پکیج های آموزشی و تخفیفات ویژه عضو خبرنامه شوید
نام و نام خانوادگی شماره همراه ایمیل
 
بانک مقالات
انواع عکاسی عکاسی پرتزه،عکاسی صنعتی ،معماری،نجوم و …. در زیر نمونه هایی از روش های و انواع مختلف عکاسی و تکنیک های آن را ...
مشاهده آرشیو مقالات
Map_6432
عملکرد در طراحی داخلی عملکرد در طراحی داخلی اولین عنصری که در بدو امر باید مدنظر قرار گیرد عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است. یک ...
Interior-design22_6330
معماری داخلی چیست ؟ معماری داخلی چیست ؟ همه انسانها در اعماق درون خود خواستار آرامشند. این امر، برای هر فرد، اگر نه در هیچ جای دیگر، ...
فنگ شویی
فنگ شویی ، ورودی خانه شما را متحول می کند! فنگ شویی ، ورودی خانه شما را متحول می کند!  می دانید که هدف فنگ شویی در مجموع خلق حس هماهنگی در طراحی دکوراسیون ...
انواع عکاسی عکاسی پرتزه،عکاسی صنعتی ،معماری،نجوم و …. در زیر نمونه هایی از روش های و انواع مختلف عکاسی و تکنیک های آن را ...
بازاریابی گردشگری
نمونه ای از بازاریابی در صنعت گردشگری بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی(اداری) شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است به طوری ...
مهندسی فروش
ابعاد، مراحل و اهرم های روانی تکنیکی در مهندسی فروش مهندسی فروش را به عنوان دانشی نوظهور، می‌توان حاصل پیشرفت و گسترش تکنولوژیک دانش جوامع بشری‌، تنوع و تعدد محصولات، ...
بازاریابی گردشگری
نمونه ای از بازاریابی در صنعت گردشگری بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی(اداری) شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است به طوری ...
مهندسی فروش
ابعاد، مراحل و اهرم های روانی تکنیکی در مهندسی فروش مهندسی فروش را به عنوان دانشی نوظهور، می‌توان حاصل پیشرفت و گسترش تکنولوژیک دانش جوامع بشری‌، تنوع و تعدد محصولات، ...
بازاریابی پارتیرانی
ابزارهای بازاریابی پارتیزانی لوینسون مهمترین مطلبی را که هر بازاریاب باید در مورد حرفه خود بداند، در 16 راز خلاصه کرده است. در صورت انجام دادن ...
بازاریابی فروش
5 نکته مهم برای یک فروش به یاد ماندنی آموزش عالی آرمان برگزار کننده دوره های آموزشی بازاریابی نظر شما را  به خواندن این مقاله جلب می کند . ۱) شروع ...
اصول مذاکره
استراتژی های مذاکره در استراتژی اول، فرایند مذاکره به نحوی طی می شود که هر دو طرف از نتایج آن منتفع شوند و خود را برنده مذاکره تلقی ...
side
آشنایی با مبانی رشته مدیریت MBA مبانی رشته مدیریت MBA مشاغل . گرایش های مربوط به این رشته. گرداوری شده توسط دپارتمان مدیریت  موسسه آموزش عالی آزاد آرمان
مشاهده آرشیو مقالات
Map_6432
عملکرد در طراحی داخلی عملکرد در طراحی داخلی اولین عنصری که در بدو امر باید مدنظر قرار گیرد عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی است. یک ...
Interior-design22_6330
معماری داخلی چیست ؟ معماری داخلی چیست ؟ همه انسانها در اعماق درون خود خواستار آرامشند. این امر، برای هر فرد، اگر نه در هیچ جای دیگر، ...
فنگ شویی
فنگ شویی ، ورودی خانه شما را متحول می کند! فنگ شویی ، ورودی خانه شما را متحول می کند!  می دانید که هدف فنگ شویی در مجموع خلق حس هماهنگی در طراحی دکوراسیون ...
مشاهده آرشیو مقالات
نظرات شما ثبت نظر
sanaz
لطفا دوره های کامپیوتر بیشتر کنید
با تشکر
it manager
قاسم ب
بسیار از دوره های مدیرتتون استفاده کردم.

نویسنده
پرستو
سلام
من تو دوره آموزش فتوشاب 3 بعدی شرکت کردم بسیار راضی هستم . و به دوستانم دوره های شما رو پیشنهاد کردم.
با تشکر پرستو از تنکابن
دانشجو
علی
با سلام
من به پیشنهاد دوستم تو دوره MBA شرکت کردم.
فقط یه سوال داشتم که این مدرک که پایان دوره به ما میدن مورد تایید وزارت علوم هست یا نه؟
مدیر روابط عمومی
همکاری
موسسه آموزش عالی آرمان موسسه آموزش عالی آرمان
IQS انگلستان IQS انگلستان
گواهینامه TCHIT آلمان TCKIT آلمان
مدرک ACS ACS انگلستان
Alliance امریکا Alliance آمریکا
گواهینامه ics کانادا ICS کانادا
تلفن مشاوره مشاوره رایگان